گزارش تصویری از برخی از  فعالیت های پویش ملی مبارزه با سرطان با شعار ” سرطان قابل پیشگیری و درمان است با خود مراقبتی و امید” به همت واحد مبارزه با بیماری های غیر واگیر انجام شده است

به گزارش روابط عمومی معاونت بهداشت:به مناسبت پویش ملی مبارزه با سرطان (۱ تا ۷ بهمن ماه) با شعار ” سرطان قابل پیشگیری و درمان است با خود مراقبتی و امید” واحد مبارزه با بیماری های غیر واگیر فعالیت های متنوعی بهمین مناسبت در حیطه آموزشی، فرهنگی، هنری، ورزشی و اطلاع رسانی عمومی در سطح شهرستان انجام داده است (تا پایان بهمن ماه ادامه دارد ):