برگزاری جلسه هماهنگی اجرای برنامه های مشترک بهداشتی در مدارس

جلسه هماهنگی اجرای برنامه های مشترک بهداشتی در مدارس با حضور معاون بهداشت٬ رییس اداره آموزش و پرورش٬ معاون فنی و اجرایی معاونت بهداشت و نمایندگان معاونت بهداشت و آموزش و پرورش به همت گروه سلامت جمعیت٬ خانواده و مدارس در دفتر معاون بهداشت برگزار شد.
یه گزارش روابط عمومی معاونت بهداشت، در ابتدا  دکتر علیرضا گلستان معاون بهداشت در ارتباط با اجرای برنامه گراش عاری از پوسیدگی و برنامه ریزی جهت درمان موارد شناسایی شده٬ بوفه مدارس٬ برنامه پدیکلوزیس و شناسایی و درمان٬ نتیجه طرح ضربت بازدید از مدارس ارائه راهکار جهت بهبود وضعیت موجود پرداخت.
در ادامه ذبیح اله رضایی رییس اداره آموزش و پرورش نیز در ارتباط با برنامه های در حال اجرا در مدارس و اقدامات انجام شده مطالبی بیان کرد.

نمایندگان هر دو اداره نیز انتظارات خود را در راستای اجرای برنامه های مشترک آموزش و پرورش و معاونت بهداشت بیان کردند و گزارشی نیز از اجرای طرح ضربت و بازدید از مدارس توسط  آزاده روستا کارشناس بهداشت محیط ارائه شد.

در پایان جلسه پس از بحث و تبادل نظر تصمیماتی از قبیل:برگزاری همایش تغذیه سالم با حضور دانش آموزان و اولیا، در صورت لزوم (اپیدمی شدن پدیکلوزیس )اجرای طرح ضربت بازدید از مدارس جهت غربالگری و درمان پدیکلوز،شناسلیی موارد مبتلا به پدیکلوز توسط رابطین بهداشت مدارس و ارجاع افراد شناسایی شده به مراکز و پایگاههای سلامت، همکاری در تامین کمک هزینه های درمانی افراد بی بضاعت، اجرای برنامه سفیران سلامت در مدارس، برگزاری جشنواره سفیران سلامت دانش آموزی و انتخاب سفیران سلامت نمونه و تقدیر از آنها، برگزاری همایش تقدیر از کارکنان مدارس مروج سلامت اتخاذ شد.