کارگاه آموزشی سلامت باروری و ناباروری برگزار شد

گروه سلامت جمعیت، خانواده و مدارس، کارگاه آموزشی سلامت باروری و ناباروری جهت ماماها و بهورزان ارد و فداغ در سالن آموزش مرکز سلامت ارد برگزار کرد.

به گزارش روابط عمومی معاونت بهداشت، صفیه آتش بار کارشناس گروه سلامت جمعیت، خانواده و مدارس، مطالبی با موضوع ناباروری، اندومتریوز و تخمدان پلی کیستیک، تک فرزندی و مشاوره فرزندآوری و طلاق، آموزش های لازم را ارائه داد.