بازدید کارشناسان سلامت محیط از سوپر مارکت های سطح شهر

کارشناسان سلامت محیط در ادامه بازدیدهای طرح کشیک سلامت نوروزی  از سوپرمارکت­ های سطح شهر بازدید به عمل آوردند.
به گزارش روابط عمومی معاونت بهداشت، در این طرح کارشناسان سلامت بهداشت درخصوص مواد غذایی غیر مجاز و فاقد مجوز مطالبی را به متصدیان سوپرمارکت ها آموزش دادند .

در این بازدیدها مقدار ۶۷ کیلوگرم مواد غذایی و لوازم بهداشتی فاقد مجوز بهداشتی و تاریخ مصرف گذشته کشف و ضبط شد.