انجام بیش از ۳۸۶بازدید در حوزه بهداشتی علوم پزشکی در ایام نوروز

در راستای طرح بسیج سلامت نوروزی بیش از ۳۶۸ بازدید از مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی و سایر مراکزی که نقشی در سلامت مردم داشت توسط کارشناسان سلامت محیط انجام شد.

به گزارش روابط عمومی معاونت بهداشت دانشکده علوم پزشکی گراش، مهندس مساح معاون فنی و اجرایی معاونت بهداشت این دانشکده، گفت: «در ایام نوروز ۳۱۶ مورد بازدید از مراکز تهیه، عرضه و فروش مواد غذایی حساس (سوپرمارکت ها، قصابی ها، رستوران ها و کبابی ها و..)، ۵۸ مورد بازدید از اماکن عمومی حساس(مکان های تفریحی، آرایشگاه ها، محل اسکان مسافران نوروزی) و ۱۲ مورد بازدید از سامانه آبرسانی انجام شده است.»

مهندس مساح در ادامه افزود: در بازدیدهایی که از مراکز تهیه، توزیع، عرضه و فروش مواد غذایی از سوی بازرسان سلامت محیط انجام شد، ۱۲ مورد اخطار نواقص غیر بحرانی صادر و مقدار ۲۱۷/۶ کیلوگرم مواد غذایی فاسد و تاریخ مصرف گذشته از سطح عرضه در این شهرستان نیز، کشف و ضبط شد.