برگزاری کارگاه آموزشی سفیران دانشجو

کارگاه آموزشی سفیران دانشجویی با موضوع آموزش، توانمندسازی و ارتقاء سواد سلامت سفیران دانشجویی با محوریت خود مراقبتی جهت دانشویان دانشکده علوم پزشکی گراش و همتایاران سلامت در سالن کنفرانس دانشکده علوم پزشکی برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی معاونت بهداشت شهرستان گراش، رعنا جعفری زاده مسئول واحد آموزش و ارتقاء سلامت، برنامه جذب سفیران سلامت دانشجویی و آموزش این گروه را یکی از اولویت های برنامه خود مراقبتی دانشجویی بیان کرد، جعفری زاده هدف اصلی تربیت سفیر سلامت دانشجویی، آموزش و آگاهی سفیران به منظور توانمندسازی برای خودمراقبتی و انتقال مفاهیم کسب شده به همسالان و گروه های مرتبط عنوان کرد.

در این کارگاه ضمن آموزش مبحث خود مراقبتی، درخصوص بیماری های HIV و بیماری سل توسط مسئول آموزش سلامت  و تغذیه سالم در جوانان توسط کارشناس تغذیه مرکز خدمات جامع سلامت محمد رسول الله (ص)، آموزش های لازم ارائه دادند.