کمیته برون بخشی هفته سلامت جوان تشکیل شد

کمیته برون بخشی سلامت جوان با محوریت گرامیداشت هفته جوان به همت گروه سلامت جمعیت، خانواده و مدارس با حضور نمایندگان ادارات و مسئولین واحدهای ستادی در دفترمعاون محترم بهداشت تشکیل شد.

به گزارش روابط عمومی معاونت بهداشت شهرستان گراش، ثریا انصاری مدیرگروه سلامت جمعیت، خانواده و مدارس  مطالبی در خصوص شعار هفته ملی جوان با عنوان  “من ارزشمند”  وهمچنین موضوع ابلاغ شده (بامراجعه به پایگاه های سلامت و مراکز ارائه خدمات جامع سلامت از سلامت خود آگاه شویم )  و اهداف جلسه و فعالیت های پیشنهادی  مطالبی ارائه داد انصاری مصوبات کمیته درون بخشی بیان کرد و از نمایندگان ادارات جهت اجرای برنامه های هفته جوان و هفته سلامت در خواست همکاری نمود.

در پایان جلسه پس از بحث و تبادل نظر حاضرین تصمیماتی جهت اجرای برنامه های پیشنهادی هفته سلامت جوان اتخاذ شد.