برگزاری مسابقه فوتبال کارکنان دانشکده علوم پزشکی گراش

 به مناسبت هفته ملی سلامت جوان با شعار (من ارزشمند) مسابقه فوتبال ویژه کارکنان دانشکده علوم پزشکی در زمین چمن این دانشکده برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی معاونت بهداشت، این مسابقه با همکاری گروه سلامت جمعیت٬ خانواده و مدارس و واحد مبارزه با بیماریهای غیر واگیر برگزار شد و در پایان مسابقه به شرکت کنندگان به قید قرعه جوایزی تقدیم شد.