برگزاری مسابقه “دارت تغذیه”

بمناسبت هفته سلامت، مسابقه دارت تغذیه روز شنبه چهاردهم اردیبهشت ماه جهت دانش آموزان مدرسه دخترانه امام محمدباقر (ع) برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی معاونت بهداشت دانشکده علوم پزشکی گراش، واحد بهبود تغذیه جامعه، این مسابقه را با هدف افزایش فعالیت فیزیکی دانش آموزان و ترویج غذای سالم در مدرسه امام محمدباقر (ع)برگزار کرد.

در پایان به برندگان این مسابقه هدایایی به رسم یادبود اهدا شد.