کارگروه “روز جهانی آسم ” برگزار شد

کارگروه روز جهانی آسم با شعار”شیوع رو به رشد آسم را متوقف کنیم”با حضور معاون بهداشت و مسئولین واحدهای ستادی روز چهار شنبه یازدهم اردیبهشت ماه در دفتر معاونت بهداشت برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی معاونت بهداشت، این جلسه که با هدف اطلاع رسانی و آموزش در خصوص پیشگیری مراقبت و کنترل بیماری آسم و سایر بیماریهای مزمن تنفسی( COPD ) برگزار شد محسن ایزدی مسئول بیماریهای غیرواگیر در مورد تاریخچه،اپیدمیولوژی و عوامل خطر و نشانه های بیماری آسم مطالبی را عنوان کرد.

 آموزش و اطلاع رسانی عمومی، بازدید از کارگاه های قالیبافی و شهرک صنعتی، آموزش مشاغل در معرض خطر، برنامه ریزی برای شناسایی افراد مبتلا به مشکل تنفسی با استفاده از خدمات موجود در سامانه سیب و آموزش آنها جهت کنترل و پیشگیری بیماری آسم، از مصوبات این جلسه بود.