بازدید مشترک کارشناسان معاونت بهداشت و اداره دامپزشکی از “مراکز عرضه گوشت خام دامی، مرغ، ماهی و لبنیاتی”

کارشناسان معاونت بهداشت و اداره دامپزشکی روز یکشنبه پانزدهم اردیبهشت ماه از مراکز عرضه گوشت خام دامی، مرغ، ماهی و لبنیاتی شهرستان گراش بازدید مشترک بعمل آوردند.

به گزارش روابط عمومی معاونت بهداشت شهرستان گراش، این بازدیدها توسط کارشناسان بهداشت محیط و بیماری های واگیر معاونت بهداشت و اداره دامپزشکی با هدف حفظ و ارتقاء سلامت شهروندان و همچنین با توجه به افزایش عرضه تقاضا در ماه مبارک رمضان انجام شد.

بازرسین ضمن بررسی وضعیت بهداشت محیط و سلامت گوشت خام دامی، مرغ، ماهی و لبنیاتی در این اماکن، نحوه ی نگهداری گوشت خام را نیز مورد توجه ویژه قرار دادند، و آموزش های لازم درخصوص بیماری های مشترک بین انسان و دام به متصدیان ارائه داده شد.

در این بازدیدها مقدار ۹۵ کیلوگرم گوشت خام دامی و ۴۲ کیلوگرم مواد غذایی فاسد و تاریخ مصرف گذشته کشف و ضبط شد.