جلسه “نظام مراقبت از بیماری های واگیر” برگزار شد

جلسه نظام مراقبت، کنترل و پیشگیری از بیماری های واگیر صبح امروز با حضور مسئولین مربوطه معاونت بهداشت و درمان در بیمارستان امیرالمومنین علی (ع) گراش برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی معاونت بهداشت، این جلسه با هدف تقویت نظام مراقبت، بررسی وضعیت گزارش دهی بیماری های واگیر در بیمارستان به منظور جلوگیری از بروز بیماری های واگیر در شهرستان و همچنین درمان و پیگیری موارد شناسایی شده، برگزار شد.

ارائه گزارش های مربوط به بیماری های واگیر و نحوه گزارش دهی به سطوح بالا، تقویت و ادامه روند شاخص های نمونه گیری و بیماریابی و ارائه راهکارهای رفع نواقص در گزارش گیری ها و بیماریابی، مباحث مطرح شده جلسه بود.