کارگاه آموزش بهورزی “مراقبت بیماران فشارخونی” برگزار شد

در راستای طرح بسیج ملی کنترل فشار خون با شعار «بدانیم و اقدام کنیم» کارگاه آموزش بهورزی با موضوع “مراقبت بیماران فشارخونی” دوشنبه هفتم خرداد ماه در مرکز خدمات جامع سلامت ارد برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی معاونت بهداشت شهرستان گراش، در این کارگاه محسن ایزدی مسئول واحد بیماری ها غیر واگیر، در خصوص نحوه اندازه گیری فشارخون و آموزش ثبت داده ها و اطلاعات مربوطه در سامانه سیب و وب سایت،  توضیحات خود را در قالب اسلاید ارائه داد.