کارگاه آموزشی سندرم تخمدان پلی کیستیک، اندومتریوز، سرطان پستان و خودازمایی پستان برگزار شد

کارگاه آموزشی سندرم تخمدان پلی کیستیک، اندومتریوز، سرطان پستان و خودازمایی پستان دوشنبه هفتم خردادماه در مجمع القران فاطمیون برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی معاونت بهداشت دانشکده علوم پزشکی گراش، بدریه قدسی مراقب مامای معاونت بهداشت دانشکده بعنوان مدرس این کارگاه آموزشی به اهمیت توجه بانوان به‌سلامت خویش و نیز انجام غربالگری سرطان پستان در زنان تأکید و توصیه کرد و در خصوص سندرم تخمدان پلی کیستیک، اندومتریوز و سرطان پستان مطالبی را ارائه داد  قدسی در ادامه علائم سرطان پستان و خودازمایی پستان را آموزش داد.