بازدید دکتر عبداللهی از پایگاه سنجش فشارخون

به گزارش روابط عمومی دانشکده علوم پزشکی گراش دکتر احمد عبداللهی رئیس و دکتر علیرضا گلستان معاون بهداشت دانشکده عصر یکشنبه نوزدهم خرداد از پایگاه سیار سنجش فشارخون “پایگاه عقیله بنی هاشم(مسجد باب الحوائج)”واقع در خیابان شهید غلامی بازدید کردند.

در این بازدید دکتر عبداللهی ضمن قدردانی از کارشناسان علوم پزشکی ، در دیدار با مردم از آنان خواست با رعایت رژیم غذایی و تحرک بدنی و دوری از استرس فشارخون خود را تنظیم کنند.

وی از عموم مردم دعوت کرد که به «بسیج ملی کنترل فشارخون» بپیوندند.

پایگاه سیار سنجش فشارخون هر روز در یکی از محلات گراش مستقر و اقدام به اندازه گیری فشارخون و ثبت در سامانه ی این طرح می کنند.