سنجش سلامت نوآموزان و دانش آموزان آغاز شد

جلسه هماهنگی معاینات دانش آموزی در پایه های ۱۰،۷،۴ و سنجش سلامت نوآموزان بدو ورود به دبستان و پیش دبستانی ها، یکم تیرماه در ستاد معاونت بهداشتی برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی معاونت بهداشت گراش، در این جلسه که با حضور مهندس علیرضا مساح معاون فنی معاونت بهداشت دانشکده علوم پزشکی،  نمایندگان اداره آموزش و پرورش،  اداره بهزیستی و مسئولین ستادی معاونت بهداشت برگزار شد مهندس مساح به اهمیت ارائه خدمات با کیفیت به گروه سنی نوجوانان تاکید کرد.

در این جلسه پیرامون زمان شروع معاینات دانش آموزی و سنجش سلامت نوآموزان بدو ورود به دبستان و پیش دبستانی ها، نحوه ی توزیع فرم گواهی وضعیت سلامت نوجوانان، ارائه خدمات در پایگاه ها، خانه های بهداشت و …. بحث و تبادل نظر شد.

 

سنجش  سلامت نوآموزان بدو ورود به دبستان و پیش دبستانی ها :   از تاریخ  ۲ تیرماه ۹۸

محل دریافت فرم سنجش سلامت  و آموزان بدو ورود به دبستان و پیش دبستانی ها: پایگاههای سنجش

مکان ارئه خدمت نو آموزان بدو ورود به دبستان و پیش دبستانی ها: مرحله اول: پایگاههای سنجش  و  مرحله دوم:  مراکز روستایی در خانه های بهداشت  و  مراکز شهری در پایگاه های سلامت و مراکز خدمات جامع سلامت و پایگاههای پزشکان خانواده

 

سنجش سلامت دانش آموزان در پایه های ۴و۷و۱۰:   از تاریخ ۹ تیر ماه ۹۸

محل دریافت فرم گواهی وضعیت سلامت دانش آموزان در پایه های ۴و۷و۱۰:  مدرسه محل تحصیل دانش آموزان

مکان ارئه خدمت دانش آموزان در پایه های ۴و۷و۱۰:  ( در مراکز روستایی)در خانه های بهداشت در مراکز روستایی و در مراکز شهر: پایگاه های سلامت و مراکز خدمات جامع سلامت و پایگاههای پزشکان خانواده

 

زمان ارائه خدمات در خانه های بهداشت و پایگاه های پزشکان خانواده و مراکز خدمات جامع سلامت : شنبه تا پنجشنبه، از ساعت ۷:۳۰ الی ۱۴

پایگاه های پزشکان خانواده: صبح از ساعت  ۹ الی ۱۳ و  عصر از ساعت ۱۷الی ۲۱

 

پایگاههای سنجش سلامت نوآموزان بدو ورود به دبستان و پیش دبستانی ها در مناطق روستای بصورت سیار (دو روز در شهر ارد ، یک روز در فداغ و یک روز در خلیلی) برپا می گردد که زمان آن متعاقبا از طرف اداره آموزش و پرورش اعلام خواهد شد.