کارگاه آموزشی “پیشگیری از اعتیاد” برگزار شد

کارگاه آموزشی “پیشگیری از اعتیاد و سوء مصرف مواد مخدر” با هدف پیشگیری از آسیب‌های روانی- اجتماعی، چهارم تیرماه در سالن دفاعیه دانشکده علوم پزشکی گراش برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی معاونت بهداشت،دکتر علیرضا گلستان معاون بهداشت شهرستان گراش با اشاره به اینکه آگاهی بخشی به جامعه بخصوص نسل جوان در زمینه مواد مخدر و کاهش  آسیب های اجتماعی امری ضروری عنوان کرد و افزود: ارتقاء آگاهی برای مقابله با اعتیاد مهمترین گام در راستای پیشگیری از اعتیاد در جامعه است. 

علی اکبر غلامی رئیس اداره بهزیستی درخصوص آشنایی با مواد مخدر مطالبی را بیان کرد.

امیر علیرضایی کارشناس روانشناسی ارشد بالینی بعنوان مدرس این کارگاه با معرفی انواع مخدرهای رایج، به بیان علائم و نشانه‌ها و مشکلات ناشی از مصرف پرداخت و افزود: مواد مخدر صنعتی با شیوع قابل توجه و سهولت مصرف، به خطری جدی برای نسل جوان تبدیل شده است.

این کارگاه آموزشی با حضور مسئولین ادارات با همکاری معاونت بهداشت و اداره بهزیستی برگزار شد.