جلسه “خدمات مامایی” برگزار شد

جلسه “خدمات مامایی (سلامت مادران – سطح ۲ سلامت باروری و میانسالان)” امروز با حضور مهندس مساح معاون فنی معاونت بهداشت و گروه هدف دانش آموختگان مامایی،  در دفتر معاون بهداشت شهرستان گراش برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی معاونت بهداشت، مهندس علیرضا مساح معاون فنی معاونت بهداشت دانشکده علوم پزشکی گراش مطالبی درخصوص اهمیت سلامت مادران و زنان و نقش آن بر سلامت جمعیت عنوان کرد.

ثریا انصاری مدیر گروه سلامت جمعیت، خانواده و مدارس، به ارائه مطالبی از قبیل گزارش تحلیل مرگ و میر مادری در سال ۹۶، گزارش خدمات سلامت زنان و سلامت مادران ثبت شده در سامانه سیب در سال ۹۶و ۹۷ پرداخت.

در ادامه صفیه آتش بار کارشناس سلامت جمعیت، خانواده و مدارس، درخصوص ارائه و ثبت مراقبت های سلامت مادران، سلامت بارداری و سلامت میانسالان و ارائه مشکلات مشاهده شده در بازدیدهای انجام شده از برنامه ها ثبت مراقبت ها، مطالبی را بیان کرد.