کارگاه “سلامت باروری و یائسگی” برگزار شد

کارگاه “سلامت باروری و یائسگی” بیست و پنجم شهریورماه جهت پزشکان و دانش آموختگان مامایی در سالن مرکز پیشگیری از سرطان برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی معاونت بهداشت شهرستان گراش، در این کارگاه دکتر ارمغان اشراقیان متخصص زنان به مواردی از قبیل اختلالات کف لگن، موارد نیازمند ارجاع و درمان آن پرداخت دکتر نسرین سرافراز (دکترای مامایی) درخصوص عملکرد جنسی و اختلالات آن مواردی بیان کرد و ثریا انصاری مدیر گروه سلامت جمعیت، خانواده و مدارس درخصوص بیماری های آمیزشی و مدیریت آن مطالبی را ارئه داد و در پایان صفیه آتش بار کارشناس گروه سلامت جمعیت، خانواده و مدارس، مواردی از قبیل خدمات سلامت زنان و ثبت خدمات در سامانه سیب آموزش داد.