پیام دکتر گلستان به مناسبت “هفته جهانی سالمند”

به گزارش روابط عمومی معاونت بهداشت شهرستان گراش، دکتر علیرضا گلستان معاون بهداشت  طی پیامی هفته سالمند را تبریک گفت:

متن پیام به شرح زیر می باشد:

بسم الرحمن الرحیم

 در فرهنگ ملی و دینی ما، سالمندان و بزرگترهای خانواده همواره از منزلت خاصی برخوردار بوده اند و از آنها به عنوان برکت زندگی یاد می شود. افرادی که تجاربشان راهگشای اعضای خانواده بوده و کانون مهر و عطوفت هستند، آنچنان که پیامبر اکرم (ص) فرموده اند: “وجود پیران سالخورده بین شما باعث افزایش فیض خداوند و گسترش نعمت های  الهی است ”

تکریم پدربزرگ ها و مادر بزرگها به عنوان یک رکن تربیتی همواره در خانواده ها باید مورد توجه قرار گیرد و والدین در فرایند پرورش فرزندانشان از همان سالهای ابتدایی نگه داشتن حرمت بزرگترها را از واجبات بدانند.

سازنده ترین نظام ارتباطات و بهترین آئین هم زیستی سالم در آموزه های دینی ما نهفته است و برخورد با سالمندان و تکریم بزرگترها در خانواده یکی از مهمترین ارکان ارتباطی برشمرده می شود.

تکریم سالمندان در کانون خانواده به سالمند احساس ارزشمندی و عزت نفس می بخشد . استفاده از الفاظ محترمانه ، توجه به حقوق فردی و حریم شخصی آنها ، محبت کردن و برقراری روابط عاطفی ، استفاده از تجارب و نظراتشان در رفع مسائل خانواده ، فراهم کردن شرایط سلامت روانی و جسمانی از روش های  احترام به سالمندان است .

تکریم پدر بزرگ ها و مادر بزرگ ها علاوه بر ایجاد محیطی صمیمی و مطلوب ، بسیاری از تشویش ها دل نگرانی ها و اضطراب سالمندی اشان را کاهش داده و در نتیجه این افراد از سلامت و بهداشت روانی بالایی برخوردار خواهند بود.

در راستای تکریم  و ارزش نهادن به مقام والای سالمند روز نهم مهرماه در هرسال به عنوان روز جهانی سالمندان نامگذاری شده است تا گامی در راستای تکریم این پدران و مادران برداشته شود.

توانمندی سالمندان در همه ابعاد توسعه ، از جمله ارتقاء مشارکت فعال آنها در امور اجتماعی ، اقتصادی و سیاسی ، یکی از راههای تضمین کاهش نابرابری های سنی است .به همین علت شعار امسال روز جهانی سالمند ” فرصت های برابر برای تمام سنین ” انتخاب شده است و امید است از طریق اقدامات مشارکتی سالمندان با توجه به این شعار ، رفع تبعیض، توانمندسازی و ارتقاء سطح اجتماعی ، اقتصادی و سیاسی سالمندان محقق گردد.

 

 

دکتر علیرضا گلستان

                       معاون بهداشت دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گراش