گزارش تصویری فعالیت های “روز جهانی غذا و تخم مرغ”

به گزارش روابط عمومی معاونت بهداشت شهرستان گراش، به مناسبت روز جهانی تخم مرغ (۱۷ مهرماه) با شعار “شلامت برای برای همه تخم مرغ برای همه” و روز جهانی غذا (۲۴ مهرماه) با شعار”دستیابی برای جهانی بدون گرسنگی”  در شهرستان گراش فعالیت های را انجام داده است

تصویر برخی از فعالیت ها را ببینید:

جلسه آموزشی در جهاد کشاوری

جشنواره روز جهانی تخم مرغ در مدرسه حضرت زینب و پاکزاد

 

  جشن روز تخم مرغ در معاونت بهداشت و درمانگاه محمد رسول الله(ص)

پیاده روی پرسنل مجموعه دانشکده

 جشنواره غذای سالم در مدرسه کریمان

جشنواره غذای سالم در ارد و فداغ