کارگاه آموزشی “بهداشت روان در محیط کار” برگزار شد

کارگاه آموزشی بهداشت روان در محیط کار و آشنایی با اختلالات شایع روانپزشکی، دوشنبه بیست و نهم مهرماه در سالن آموزش اداره برق برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی معاونت بهداشت شهرستان گراش، مریم اکبرزاده مسئول واحد سلامت روانی، اجتماعی و اعتیاد معاونت بهداشت، موضوعاتی از قبیل بهداشت روان و اهمیت آن در محیط کار، کنترل استرس و اختلالات شایع روانپزشکی از قبیل افسردگی، اختلالات خلقی، اضطرابی جهت کارکنان اداره برق ارائه داد.