سرپرست معاونت بهداشت دانشکده علوم پزشکی گراش منصوب شد

به گزارش روابط عمومی دکتر احمد عبدالهی رییس دانشکده علوم پزشکی گراش طی حکمی “دکتر طیبه مهروری” را به عنوان “سرپرست معاونت بهداشت و همچنین  سرپرست مرکز بهداشت و درمان شهرستان گراش” منصوب کرد.

دکتر مهروری اهل گراش و متخصص اطفال است.

پیش از این دکتر علیرضا گلستان معاونت بهداشتی دانشکده علوم پزشکی گراش را بر عهده داشت که در حال حاضر دکتر گلستان با حکم معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی شیراز به عنوان سرپرست اداره ارزیابی و صدور پروانه ها منصوب شده است.