برنامه “سفیران سلامت دانش آموزی”در مدارس افتتاح شد

برنامه سفیران سلامت دانش آموزی در مدارس سطح شهرستان نوزدهم آذرماه با حضور کارشناسان معاونت بهداشت و اداره آموزش و پرورش شهرستان گراش افتتاح شد.

به گزارش روابط عمومی معاونت بهداشت، این افتتاحیه با هدف اجرای برنامه سفیران سلامت دانش آموزی در مدارس و ارتقاء سواد سلامت دانش آموزی از طریق اجرای آموزش های گروه همسال در مدارس کریمیان،آشفته، زهرای اطهر(س)، پاکزاد، قمری، حضرت زیتب(س)، امام حسن عسکری(ع) و قاعدی برگزار شد.

رعنا جعفری زاده مسئول آموزش سلامت معاونت بهداشت گراش در حاشیه این مراسم گفت:  سفیران سلامت در مدارس دانش آموزانی هستند که توسط مربیان بهداشت مدارس یا رابطین بهداشت آموزش می بینند تا این مطالب به همسالان خود در مدرسه و خارج از مدرسه انتقال دهند در ادامه جعفری زاده افزود: تهیه مطالب علمی (مناسبت های بهداشتی)و ارائه آن ترجیحا با بهره گیری از روش های نوین و تهیه بسته های آموزشی جهت نصب در تابلو اعلانات، کنترل و نظارت روزانه بر نحوه عرضه مواد غذایی موجود در پایگاه تغذیه سالم در مدرسه از جمله عملکردهای سفیران سلامت است.