گزارش تصویری برخی از فعالیت های “هفته بسیج ملی تغذیه”

به گزارش روابط عمومی معاونت بهداشت شهرستان گراش، به مناسبت هفته بسیج ملی تغذیه (۱۴ تا ۳۰ دیماه) با شعار “تغذیه سالم با جایگزین های غذایی سالم” معاونت بهداشت دانشکده  در شهرستان گراش فعالیت های را انجام داده است.

تصویر برخی از این فعالیت ها را ببینید:

برگزاری کلاس های آموزش تغذیه سالم و استفاده از نمک ید دار

برپایی ایستگاه تن سنجی و مشاوره تغذیه

پیاده روی، آموزش تغذیه سالم و زنگ صبحانه سالم در برخی از مدراس شهرستان