از مراکز تهیه و توزیع و فروش مواد غذایی بازدید می شود

کارشناسان بهداشت محیط همه روزه بصورت دو شیفت صبح و عصر از مراکز تهیه و توزیع و فروش مواد غذایی (نانوایی، قصابی، مرغ فروشی، سوپرمارکت ها)سطح شهرستان گراش در ایام بحران کرونا ویروس بازدید می کنند.

به گزارش روابط عمومی معاونت بهداشت دانشکده علوم پزشکی گراش، کارشناسان بهداشت محیط  در این بازدیدها آموزش های لازم درخصوص کرونا ویروس، توزیع پوستر و پمفلت و تب سنجی از متصدیان و مشتریان این مراکز انجام می دهند.