یک نانوایی در گراش پلمپ شد

یک نانوایی در گراش به دلیل عدم رعایت اصول پیشگیرانه بیماری کرونا توسط معاونت بهداشت با همکاری نیروی انتظامی شهرستان گراش پلمپ شد.

به گزارش روابط عمومی معاونت بهداشت دانشکده علوم پزشکی گراش، دکتر طیبه مهروری معاون بهداشت در این خصوص گفت: «طبق دستور العمل مزارت بهداشت نانوایی ها موظف و ملزم به استفاده از ماسک، دستکش، روپوش تمیز و کلاه هستند و این نانوایی ها می بایست ضمن جلوگیری از ورود افراد به داخل نانوایی برای پرداخت فقط باید از دستگاه کارتخوان استفاده کنند.»

دکتر مهروری با اشاره به اینکه خط قرمز ماسلامت مردم است و با کسانی که سلامت مردم را به خطر بیندازد قاطعانه برخورد می کنیم تصریح کرد: هر واحد صنفی که از دستورالعملهای ابلاغی وزارت بهداشت درخصوص پیشگیری از بیماری کرونا سرپیچی کند، پلپ می شود.