معاون بهداشت دانشکده علوم پزشکی گراش از اجرای برنامه ملی “هرخانه یک پایگاه سلامت” در شهرستان گراش خبر داد

دکتر طیبه مهروری معاون بهداشت دانشکده علوم پزشکی گراش از اجرای برنامه ملی “هر خانه یک پایگاه سلامت” در سه حوزه خدمات پیشگیری، درمان های اولیه و توانبخشی درشهرستان گراش همزمان با سراسر کشور خبر داد.

به گزارش روابط عمومی معاونت بهداشت دانشکده علوم پزشکی گراش به نقل از دکتر مهروری: این طرح در راستای توسعه پوشش همگانی سلامت در سه حوزه خدمات پیشگیری، درمان های اولیه و توانبخشی می باشد. برنامه هرخانه یک پایگاه سلامت در واقع اقدامی برای ارتقای سواد سلامت خانواده ها برای تغییر شیوه و اصلاح زندگی و در نتیجه انتخاب های سالم برای زندگی سالم است.

 

وی اظهار داشت: این برنامه با هدف جلب مشارکت های مردمی و به دنبال آن اجتماعی کردن نظام سلامت در شهرستان گراش آغاز شد که در این برنامه از هر خانواده یک نفر که دارای حداقل هشت کلاس سواد و بالای ۱۸ سال سن دارد به عنوان سفیر سلامت خانواده انتخاب می شود. و سفیران سلامت در قالب این طرح آموزش هایی دریافت می کنند و آموزش ها را به اعضای خانواده انتقال می دهند.

دکتر مهروری افزود: در این طرح، سفیران سلامت با اصول پیشگیری از بیماری های واگیر و غیر واگیر، تغذیه سالم، بازتوانی افراد سالمند و بهبود کیفیت زندگی و سایر موضوعات اولیه آشنا می شوند.

معاون بهداشت دانشکده علوم پزشکی گراش ضمن اشاره به نقش مهم و اساسی رسانه در اطلاع رسانی از این طرح، گفت: « برنامه هر خانه یک پایگاه سلامت اقدامی مهم و ارزنده برای ارتقای سواد سلامت خانواده ها و در نتیجه ارتقای سلامت جامعه است که قابلیت جهانی شدن دارد و اما اجرای موفق این طرح و جذب حداکثری سفیران سلامت نیازمند اطلاع رسانی به خانواده ها با روش های مختلف ازجمله استفاده از ظرفیت رسانه های محلی می باشد.»