نظارت بر اجرای پروتکل های بهداشی در مدارس شهرستان گراش آغاز شد

به گزارش روابط عمومی معاونت بهداشت دانشکده علوم پزشکی، بازرسان معاونت بهداشت صبح امروز هفدهم شهریور به منظور نظارت بر اجرای پروتکل‌های بهداشتی و با هدف کنترل و مراقبت از کرونا ویروس در مدارس شهرستان حضور یافتند.

این نظارت ها روزانه در مدارس سطح شهر و روستا انجام خواهد شد.