جلسه شورای فرهنگی عمومی شهرستان گراش برگزار شد

جلسه شورای فرهنگی عمومی شهرستان سه شنبه هجدهم شهریور با حضور امام جمعه و، فرماندار، رییس دانشکده و فرمانده سپاه و دیگر مسئولین ادارات شهرستان گراش در سالن اجتماعات فرمانداری برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی معاونت بهداشت دانشکده علوم پزشکی گراش، این جلسه که به مناسبت هفته جهانی خودکشی (۱۹لغالیت۲۶ شهریور) برگزار شد دکتر عبداللهی رییس دانشکده علوم پزشکی گراش در خصوص سبب شناسی خودکشی و آسیب های اجتماعی مطالبی بیان کرد

مریم اکبرزاده مسئول واحد روان، اجتماعی و اعتیاد ضمن گزارش آماری همه گیرشناسی خودکشی در جهان، ایران و شهرستان گراش به  مطالبی از قبیل برنامه های ملی پیشرو درخصوص پیشگیری از خودکشی و همچنین عوامل تاثیرگذار آسیب های اجتماعی بر خودکشی در شهرستان پرداخت.