برندگان مسابقه عکاسی “من ماسک می زنم”

مسابقه عکاسی با موضوع “من ماسک می زنم” از پنجم لغایت بیستم شهریورماه با هدف افزایش استفاده درست همگانی عموم مردم جامعه از ماسک، کاهش موارد ابتلا جدید بیماری و موارد فوت کرونا و کاهش بار مراجعه به بیمارستان ها، برگزار شد.

 

لیست شماره همراه برندگان مسابقه

ردیف شماره همراه ردیف شماره همراه ردیف شماره همراه
۱ ۲۰۴۵***۰۹۰۵ ۱۱ ۵۸۶۸***۰۹۳۸ ۲۱ ۹۵۰۵***۰۹۱۷
۲ ۰۴۵۰***۰۹۱۷ ۱۲ ۳۷۴۸***۰۹۱۷ ۲۲ ۵۲۹۰***۰۹۳۳
۳ ۴۲۸۷**۰۹۱۷ ۱۳   ۸۶۱۷***۰۹۱۷ ۲۳ ۴۳۰۹***۰۹۳۶
۴ ۶۸۱۴***۰۹۱۷ ۱۴ ۱۵۰۳***۰۹۱۷ ۲۴ ۶۵۱۵***۰۹۱۷
۵   ۹۶۱۸***۰۹۳۷ ۱۵ ۰۲۸۹***۰۹۱۷ ۲۵ ۸۰۹۷***۰۹۱۷
۶ ۵۷۴۸***۰۹۳۷ ۱۶ ۳۸۰۸***۰۹۱۷ ۲۶ ۹۰۲۴***۰۹۱۷
۷ ۶۰۶۸***۰۹۹۳ ۱۷ ۶۵۹۷***۰۹۱۷ ۲۷ ۵۳۷۰***۰۹۱۷
۸ ۴۳۸۹***۰۹۳۳ ۱۸ ۱۳۵۵***۰۹۱۷ ۲۸ ۵۶۱۵***۰۹۱۷
۹ ۷۶۳۱***۰۹۱۷ ۱۹ ۴۲۸۱***۰۹۱۷
۱۰   ۳۶۳۳***۰۹۱۷ ۲۰ ۵۴۷۹***۰۹۱۷

 

ضمن تشکر از تمامی شرکت کنندگان، به اطلاع می رساند برندگان مسابقه جهت اهدا جوایز از پنجم تا نهم مهرماه به واحد  آموزش و ارتقاء سلامت معاونت بهداشت شهرستان گرش واقع در ابتدای بلوار شهید سعادت جنب پایگاه امداد هلال احمر مراجعه نمایند.