بازدید سرزده سرپرست معاونت بهداشت از مرکز خدمات جامع سلامت ارد

در ادامه نظارت های دوره ای مهندس علیرضا مساح سرپرست معاونت بهداشت دانشکده علوم پزشکی گراش که در راستای نظارت بر عملکرد پرسنل و رفع مشکلات موجود انجام می شود، صبح امروز بیست و یکم مهرماه بصورت سرزده از مرکز خدمات حامع سلامت ارد بازدید کرد.

به گزارش روابط عمومی معاونت بهداشت دانشکده علوم پزشکی گراش،در این بازدید مهندس مساح به همراه ثریا انصاری سرپرست فنی و فاطمه کیاپور مدیر گسترش معاونت بهداشت دانشکده علوم پزشکی گراش از نزدیک در جریان روند ارائه خدمات بهداشتی و درمانی به مراجعین در این مرکز، قرار گرفتند.

طی این بازدید مهندس مساح، ضمن مورد توجه قرار دادن راهکارهایی درخصوص بهبود روند موجود، نسبت به پیگیری های لازم برای حل مسایل پیش رو ابراز امیدواری کرد.

در حاشیه این بازدید جلسه ای با حضور شهردار ارد جهت جابه جایی درب ورودی و دیوار کشی اطراف مرکز خدمات جامع سلامت ارد برگزار و تصمیماتی گرفته شد.