جواب دهی تست کرونا

نتایج آزمایش _جواب دهی تست کرونا (ویژه افراد تست مثبت و منفی)

جواب تست ها (دی ماه ۱۳۹۹)

افرادی که تست آنها مثبت هست و خانواده ی این افراد لطفا فایل زیر را نیز دانلود کنند

 

برای اطلاع از آموزش ها و اصول صحیح قرنطینه روی لینک زیر کلیک کنید

 

اصول صحیح قرنطینه خانگی

 

جواب تست های روز دوشنبه ۱ دیماه          دریافت فایل