معاونت بهداشتی

معاون بهداشتی دانشکده علوم پزشکی و رییس مرکز بهداشت شهرستان گراش

 

دکتر محمدنبی محمدی

سمت : معاون بهداشتی و رییس مرکز بهداشت شهرستان گراش

مدرک تحصیلی : دکترای عمومی

پست الکترونیک : health@gerums.ac.ir

تلفکس :   07152451446

mohammadi