تماس با ما

نشانی:

استان فارس – شهرستان گراش – ابتدای بلوار سعادت – جنب پایگاه امداد جاده ای – مرکز بهداشت شهرستان

 

کدپستی: ۷۴۴۱۷-۱۴۴۸۷

 

تلفن مستقیم دفتر ریاست:  ۵۲۴۵۱۴۴۶  – ۰۷۱

 

مرکز تلفن مرکز بهداشت:

۰۷۱۵۲۴۵۱۰۳۳

۰۷۱۵۲۴۵۱۰۳۴

۰۷۱۵۲۴۴۵۲۲۳

 

دورنگار:

۰۷۱۵۲۴۴۰۴۶۷

 

پست الکترونیک :  info[@]gerums.ac.ir

 

 لینک شماره تلفن های داخلی بخش های مختلف