تماس با ما

نشانی:

استان فارس – شهرستان گراش – ابتدای بلوار سعادت – جنب پایگاه امداد جاده ای – مرکز بهداشت شهرستان

 

کدپستی: 74417-14487

 

تلفن مستقیم دفتر ریاست:  52451446  – 071

 

مرکز تلفن مرکز بهداشت:

07152451033

07152451034

07152445223

 

دورنگار:

07152440467

 

پست الکترونیک :  info@gerums.ac.ir