ارتباط با مدیر :

 

شماره تماس : 07152451446

 

دورنگار : 07152440467

 

رایانامه : health@gerums.ac.ir