فاز دوم سرشماری بهداشتی خانوار شروع شد.

به اطلاع عموم مردم می رساند که پیرو سرشماری بهداشتی صورت گرفته با هدف دسترسی عادلانه به سطح ...

ادامه

انجام معاینات دانش اموزان آغاز شد.

به گفته مریم مکرمی مسئول واحد سلامت نوجوان جوانان و مدارس، معاینات پایه چهارم ابتدایی و اول ...

ادامه

آگهی جذب نیروهای مشاغل بهداشتی

مرکز بهداشت شهرستان گراش جهت تکمیل نیروهای ستادی و محیطی اقدام به جذب نیروهای بهداشتی به صورت ...

ادامه

دسترسی به لینک فصلنامه بهورز

به منظور اطلاع رسانی بیشتر و فراهم آوری امکان دسترسی آسان و مناسب تر برای کارکنان نظام سلامت به ...

ادامه