شناسایی اولین مورد کرونای جهش یافته افریقایی _ برزیلی در گراش

روابط عمومی معاونت بهداشت به نقل روابط عمومی دانشکده علوم پزشکی گراش، به نقل از مهندس علیرضا مساح معاون بهداشت دانشکده علوم پزشکی گراش:یک مورد کرونای جهش یافته  آفریقایی _برزیلی در گراش شناسایی شد. این فرد از طریق مرز هوایی، از امارات وارد شیراز شده بود که پس از انجام تست در فرودگاه ، نتیجه ی ابتلا به این ویروس جهش یافته مثبت اعلام شد و به این معاونت اعلام  شد.

در حال حاضر این فرد در قرنطینه ی کامل خانگی ست و مشکلی از نظر بروز علائم ندارد و کارشناسان معاونت بهداشت به طور دائم پیگیر وضعیت این فرد هستند.

از مردم تقاضا داریم با توجه به افزایش تعداد بستری ها در روزهای اخیر ، همه پروتکل ها را رعایت کنند.