سالمندان بالای ٧٠ سال (افراد ناتوان) در منزل واکسن کرونا دریافت کردند

 

با اجرای طرح واکسیناسیون عمومی کووید ۱۹ در شهرستان گراش و راه اندازی پایگاه تجمیعی صالحین ، تعدادی از سالمندان که توانایی حضور در این پایگاه را نداشتند شناسایی شدند و جهت تزریق واکسن به درب منزل این افراد مراجعه شد.

تیم سیار متشکل از (واکسیناتور، اورژانس ۱۱۵ و …) به درب منزل سالمندان بالای ۷۰ سال (افراد ناتوان) مراجعه نمودند و واکسن کرونا را به این افراد تزریق کردند.

شایان ذکر است افرادی که قادر به حضور در محل واکسیناسیون نمی باشند (افراد ناتوان)، جای نگرانی نبوده و با تماس با شماره ۰۷۱۵۲۴۴۰۳۴۹ آدرس و مشخصات خود را اعلام نمایند. در اسرع وقت تیم های سیار واکسیناسیون جهت تزریق واکسن در منزل سالمندان حضور خواهند یافت.