قابل توجه مجاز ‌شدگان مرحله اول «آزمون بهورزی»

به گزارش روابط عمومی معاونت بهداشت دانشکده علوم پزشکی گراش، با توجه به اعلام اسامی مجاز شدگان مرحله اول آزمون بهورزی، لازم است افراد معرفی شده برای مصاحبه ، جهت معاینه پزشکی به مرکز خدمات جامع سلامت فداغ مراجعه نمایند.

 

 زمان مراجعه: شنبه الی دوشنبه (١٢ الی ١۴ تیرماه ١۴٠٠) _ شیفت صبح و عصر

 

 مرکز خدمات جامع سلامت فداغ