لغو زمان مصاحبه مجاز ‌شدگان مرحله اول «آزمون بهورزی»

زمان مصاحبه مجاز ‌شدگان مرحله اول «آزمون بهورزی» لغو شد.

 

با توجه به اعلام اسامی مجاز شدگان مرحله اول آزمون بهورزی از طرف معاونت توسعه مدیریت و منابع علوم پزشکی گراش، به اطلاع می رساند که زمان مصاحبه چهارشنبه ١۶ تیرماه ١۴٠٠ تا اطلاع بعدی لغو می باشد.

 

زمان دقیق و فرایند مصاحبه متعاقبا اعلام خواهد شد.