گزارش تصویری واکسیناسیون افراد ۶۵ سال به بالا در گراش

واکسیناسیون افراد بالای ۶۵ سال از روزهای قبل در پایگاه تجمیعی واکسیناسیون صالحین شهرستان گراش آغازشده است.

حضور مردم و تلاش پرسنل معاونت بهداشتی دانشکده علوم پزشکی و حضور نیروهای اورژانس ۱۱۵ را از لنز دوربین روابط عمومی دانشکده علوم پزشکی گراش ببینید.

واکسیناسیون بر اساس گروه های سنی اعلام شده ادامه دارد…