آغاز واکسیناسیون دانشجویان در گراش از٢٠ شهریور

واکسیناسیون دانشجویان در گراش از ، روز شنبه ۲۰ شهریورماه، در مجموعه درمانی آبشار اندیشه واقع در انتهای بلوار اله قلی خان مقتدری انجام می‌شود.

 

 دانشجویان برای دریافت واکسن، لازم است کارت دانشجویی، فرم انتخاب واحد ترم جدید و کارت ملی را به همراه داشته باشند و همچنین نام این افراد در سامانه سیب شهرستان گراش ثبت باشد.

 

 ساعت فعالیت پایگاه تجمیعی واکسیناسیون:

 

٨  لغایت ١٣:٣٠
١٨ لغایت ٢٢