برگزاری جلسه آموزشی نسخه الکترونیک ویژه پزشکان خانواده شهری

پیرو ابلاغ سازمان بیمه سلامت فارس مبنی بر لزوم اجرای نسخه نویسی الکترونیک از ابتدای آذرماه ۱۴۰۰ ، جلسه آموزشی با حضور نماینده محترم اداره بیمه سلامت ویژه پزشکان محترم خانواده شاغل در پایگاه های پزشک خانواده و مراکز خدمات جامع سلامت شهری گراش در محل دفتر معاون محترم  بهداشت برگزار گردید.

 

این جلسه که  با تدریس سرکار خانم بهاری، کارشناس اداره نظارت و ارزشیابی بیمه سلامت لارستان برگزار شد مباحثی از قبیل: انواع صندوق های تحت پوشش سازمان بیمه سلامت، نسخه نویسی ، نسخه پیچی و ارجاع الکترونیک جهت پزشکان خانواده شهری تدریس شد.

گالری عکس: