برگزاری جلسه توجیهی تحولات جمعیتی و صیانت از جمعیت

جلسه توجیهی تحولات جمعیتی و صیانت از جمعیت جهت ارائه دهندگان خدمت برگزار گردید

در این جلسه همکاران مراقب – ماما و مراقب سلامت با تحولات جمعیتی طی سالهای اخیر

از قبیل: کاهش نرخ باروری کلی، کاهش موالید زنده، کاهش ازدواج، افزایش طلاق و …)

و ضرورت صیانت از جمعیت و افزایش فرزندآوری آشنا شدند.

در پایان معاون محترم بهداشت بر لزوم تشویق زوج ها به فرزندآوری و ازدیاد نسل تاکید کرده و در همین راستا از مربیان کلاس های آمادگی برای زایمان تقدیر کرد.