انجام معاینات دانش اموزان آغاز شد.

به گفته مریم مکرمی مسئول واحد سلامت نوجوان جوانان و مدارس، معاینات پایه چهارم ابتدایی و اول متوسطه دوره اول(هفتم )از تاریخ 95/04/20 آغاز شده است که  همچنان ادامه دارد. وی از والدین محترم درخواست کرد که همراه با فرزندان خود، جهت معاینات لازم بهداشتی و پزشکی با در دست داشتن دفترچه سلامت به مطب پزشکان خانواده مربوطه مراجعه نمایند.