فاز دوم سرشماری بهداشتی خانوار شروع شد.

به اطلاع عموم مردم می رساند که پیرو سرشماری بهداشتی صورت گرفته با هدف دسترسی عادلانه به سطح خدمات سلامت در سطح شهر گراش، اینک فاز دوم آن (مرحله لگه گیری ) آغاز گردیده است . لذا از کلیه خانوار هایی که در مرحله اول پرسشگیری سرشماری نشده اند تقاضا می شود از روز شنبه مورخ 95/05/16 به مرکز جامع خدمات سلامت علی ابن ابیطالب (ع) «درمانگاه شماره دو » مراجعه و یا با شماره تلفن 52440403 تماس حاصل نمایید .