همایش بزرگ پیاده روی همگانی به مناسبت هفته ملی سالمندان

425327598_109781