اعلام لیست شماره همراه برندگان مسابقه پیامکی “پویش ملی مبارزه با سرطان”

به گزارش روابط عمومی معاونت بهداشت دانشکده علوم پزشکی گراش، واحد مبارزه با بیماری های غیر واگیر معاونت بهداشت، شماره همراه برندگان مسابقه پیامکی «پویش ملی مبارزه با سرطان» اعلام کرد

۹۵۰۵***۰۹۱۷
۰۳۰۵***۰۹۱۷
۴۲۵۶***۰۹۱۷
۸۵۷۱***۰۹۱۷
۰۸۱۶***۰۹۱۷

ضمن تشکر از  تمامی شرکت کنندگان به اطلاع می رساند نحوه دریافت جوایز به برندگان اطلاع رسانی خواهد شد.