معاون بهداشت از مراکز خدمات جامع سلامت ارد و فداغ بازدید کرد

مهندس علیرضا مساح معاون بهداشت به همراه محمد نوروزی معاون اجرایی و مهندس جواد احمدی سرپرست واحد بهداشت محیط معاونت بهداشت صبح امروز شانزدهم فروردین ماه از مراکز خدمات جامع سلامت ارد و فداغ بازدید کردند

به گزارش روابط عمومی معاونت بهداشت دانشکده علوم پزشکی گراش، مهندس مساح و نوروزی  ضمن تبریک سال نو و آرزوی موفقیت برای کارکنان، از نزدیک بر روند و بررسی نحوه ارائه خدمات بهداشتی و درمانی با ا‌ولویت خدمات کنترل و پیشگیری از کرونا، این مراکز را نظارت کردند.

این بازدیدها با هدف بررسی وضعیت مناطق توابع شهرستان در زمینه کنترل و پیشگیری از کرونا بخصوص کرونای جهش یافته انگلیسی انجام شد.